Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Matematik 1c

Matematiken utvecklar ditt logiska tänkande och genomsyrar vardagslivet, livet på fabriksgolvet, ekonomin, forskningen och dagspolitiken. Kunskaper i matematik är helt enkelt oumbärliga. I matematik 1c beräknar du till exempel hur baser kan användas i datorsammanhang, hur veckolönen höjs trots att arbetstiden minskas, hur många beräkningar som en dator gör eller hur mycket Cesium sönderfaller varje år efter Tjernobylolyckan.

Du studerar bland annat metoder för beräkningar inom vardagslivet med reella tal, matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik, ränta och amorteringar för olika typer av lån, hur statistiska metoder används samt matematisk problemlösning med digitala medier och verktyg.

Välkommen att läsa kursen Matematik 1c!