Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Matematik 1b

Matematiken utvecklar ditt logiska tänkande och genomsyrar vardagslivet, livet på fabriksgolvet, ekonomin, forskningen och dagspolitiken. Kunskaper i matematik är helt enkelt oumbärliga. I matematik 1b beräknar du till exempel hur temperatur kan omvandlas från grader Celsius till Fahrenheit, salthalten i en sjö när det fördubblas var femte år, hur man kan välja mellan månadskort för ett gym eller hur dyrt det är at hyra en cykel.

Du studerar bland annat metoder för beräkningar inom vardagslivet med reella tal, matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik, beräkning av ränta och amorteringar för olika typer av lån, hur statistiska metoder används samt matematisk problemlösning med digitala medier och verktyg.

Välkommen att läsa kursen Matematik 1b!