Synpunkter på utbildningen
19 mars, 2015

Matematik 1a

Matematiken utvecklar ditt logiska tänkande och genomsyrar vardagslivet, livet på fabriksgolvet, ekonomin, forskningen och dagspolitiken. Kunskaper i matematik är helt enkelt oumbärliga. I matematik 1a beräknar du till exempel hur mycket smör som behövs till bullar, hur stor del av jordens befolkning som bor i Sverige, hur stor sannolikheten är att en familj får två flickor och en pojke eller hur mycket vatten som kan finnas i en pool.

Du studerar bland annat skala, räntor och amorteringar för olika typer av lån, statistik med hjälp av kalkylprogram, formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker samt matematisk problemlösning med digitala medier och verktyg.

Välkommen att läsa kursen Matematik 1a!