Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Marknadsföring

Kursen behandlar marknadsföringsstrategier i olika företag. Du läser om lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring. Teorier och tendenser inom området marknadsföring. Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.

Du läser om marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. Du läser också om Internationell marknadsföring.

Välkommen till kursen Marknadsföring!