Synpunkter på utbildningen
30 april, 2015

Människors miljöer

Hur kommer det sig att du känner dig som svensk, syrier eller rom? Varför behandlas tjejer och killar olika i vårt samhälle? Varför kan man se på någon om den bor i ett rikt eller fattigt bostadsområde? Vilka rättigheter har du som människa? Hur påverkas du av din uppväxtmiljö? Är kriminalitet  ärftligt eller miljöpåverkan? Hur kommer det sig att någon får frukost på sängen på sin födelsedag medan någon annan inre firar den alls?

Detta är några av de frågor som du kommer få besvarade i kursen Människors miljöer. Kursen kommer också behandla bl.a. hur identiteter skapas och hur genus, klass, etnicitet generation och funktionsnedsättningar påverkar våra levnadsvillkor. I kursen kommer du även få läsa om barnkonventionen, FN:s förklaring om mänskliga rättigheter och vad som är positivt och negativt med segregation och integration.

Kursen ställer, vänder och vrider på många olika perspektiv kring människors levnadsvanor och villor och är mycket personlighetsutvecklande. Du kommer ha stor nytta av kursen i ditt möte med andra människor, både privat och yrkesmässigt.

Välkommen till kursen Människors miljöer!