Synpunkter på utbildningen
12 maj, 2015

Ledarskap och organisation

Vill du veta mer om ledarskap och individen i organisationen? Kursen ledarskap och organisation ger dig en inblick i teorier om hur ett ledarskap i företag kan utveckla sin verksamhet, hur individen skapar förutsättningar för tillväxt och framtidstro i organisationer.

Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik.

Välkommen att läsa kursen Ledarskap och organisation!