Synpunkter på utbildningen
30 april, 2015

Kommunikation

Vilka signaler sänder du ut när du talar med andra människor? Hur tolkar du andra människors signaler? Hur blir du påverkad av dina kamrater? Hur reagerar du vid konflikter? På vilket sätt är du en bra samtalspartner?

I kursen Kommunikation får du lära dig om kommunikationens grunder – både verbalt och med ditt kroppsspråk. Du får lära dig om hur man kommunicerar i olika samhällen och i olika samhällsskikt. Du läser om hur grupprocessen fungerar samt hur du kan genomföra ett professionellt samtal. Kommunikation vid konflikter och konflikthantering får du redskap om. Du får dessutom kunskaper i olika informationstekniker samt digitala medier.

Kursen kommer att hjälpa dig att utvecklas både på ett personligt och ett yrkesmässigt plan.

Välkommen att läsa kursen Kommunikation!