Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Kemi 2

Kemi är en centralt ämnesområde inom naturvetenskapen tangerar både biologin och fysiken. Genom att ha kunskaper i kemi får du förståelse för hur materia är uppbyggt vilket är grundläggande i både biolog och fysik. Nära biologi kommer du i biokemi som handlar om de molekyler som bygger upp växter och djur och våra egna kroppar. Snuddar vi fysiken gör du i samband med atomens byggnad. Kemister ägnar sig främst åt det som finns utanför atomkärnan, elektronerna, medan fysikerna främst intresserar sig för atomkärnan och för de mycket små partiklar som bygger upp protoner, neutroner och elektroner.

En stor del av kursen handlar om de molekyler som bygger upp levande organismer. Den handlar också bland annat om faktorer som påverkar kemiska reaktioners hastighet. En explosion är en kemisk reaktion som går mycket snabbt men vad är det som gör att en del kemiska reaktioner är explosioner medan andra ämnen måste värmas för att reagera med varandra? De flesta kemiska reaktioner är jämvikter och det får du veta mer om under kursen. En stor del av kemisters arbete handlar om att göra analyser av ämnen, det ämnesområdet kallas analytisk kemi.