Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Kemi 1

Kemi är en centralt ämnesområde inom naturvetenskapen tangerar både biologin och fysiken. Genom att ha kunskaper i kemi får du förståelse för hur materia är uppbyggt vilket är grundläggande i både biolog och fysik. Nära biologi kommer du i biokemi som handlar om de molekyler som bygger upp växter och djur och våra egna kroppar. Snuddar vi fysiken gör du i samband med atomens byggnad. Kemister ägnar sig främst åt det som finns utanför atomkärnan, elektronerna, medan fysikerna främst intresserar sig för atomkärnan och för de mycket små partiklar som bygger upp protoner, neutroner och elektroner.

I den första kursen i kemi får du kunskaper om hur synen på atomen utvecklats under mer än 2 000 år. Du får förståelse för vad som gör att atomer slås ihop och bildar molekyler, hur molekylerna hålls ihop och att det har med ämnenas egenskaper att göra. Du får också bland annat lära dig att räkna i kemi; Hur mycket av ett ämne som bildas i en kemisk reaktion, vilken koncentration en lösning har för att ta ett par exempel.