Synpunkter på utbildningen
9 oktober, 2015

Journalistik, reklam och information 1

I den här kursen kommer du att lära dig vad kommunikation är, hur den fungerar och hur olika budskap och kanaler påverkar olika målgrupper. Källkritik är ett viktigt inslag i kursen, liksom vilka lagar och andra bestämmelser som berör kommunikation via medier.

Välkommen att läsa kursen Journalistik, reklam och information 1!