Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Information och kommunikation 1

Kursen information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter.

Du planerar, organiserar och utför informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror såsom Word, Excel, PowerPoint med flera. Du söker information samt värderar och granskar informationen kritiskt.

Välkommen till kursen Information och kommunikation 1!