Synpunkter på utbildningen
12 maj, 2015

Historia 1b

Historia 1b är en 100p kurs som bygger på de kunskaper grundskolan ger. Centralt innehåll i kursen är bl.a. den europeiska epokindelningen med start vid förhistorisk tid fram till upplysningstiden. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige, samt globala förändringsprocesser och händelser. Kursen omfattar även historiska frågeställningar, historiskt källmaterial, kritisk granskning och hur historia används i vardagslivet i nutid.