Synpunkter på utbildningen
12 maj, 2015

Historia 1a2

Kursen Historia 1a2 är en 50p kurs som bygger på gymnasiets kurs Historia 1a1. Centralt innehåll i kursen är bl.a. historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser, industrialisering och demokratisering i Sverige och globalt under 1800-1900-talen, historiskt källmaterial som speglar människors roll, kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial och hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik.