Synpunkter på utbildningen
12 maj, 2015

Historia 1a1

Historia 1a1 är en 50p kurs som bygger på de kunskaper grundskolan ger. Centralt innehåll i kursen är bl.a. den europeiska epokindelningen från forntiden till upplysningen med vissa valda fördjupningar. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen, samt globala förändringsprocesser och händelser. Historiskt källmaterial som speglar människors roll i olika historiska situationer, tolkning av källmaterial och historiebruk i nutid.