Synpunkter på utbildningen
29 april, 2015

Hälsopedagogik

Vad är hälsa och varför har vissa personer en bättre hälsa än andra? Hur kan man pedagogiskt leda och motivera andra personer till en bättre hälsa? Hur hänger motion, rekreation, kost stress, sömn, psykiskt välmående och socialt umgänge ihop med hälsa?

Detta är några av de frågor som du kommer att få bevarade i kursen Hälsopedagogik. Under kursens gång kommer du få lära dig att man kan se på hälsa ur olika perspektiv, hur viktigt det är för individen själv att känna delaktighet och inflytande över sin hälsa, hur man kan planera , genomföra och utvärdera hälsoaktiviteter på ett pedagogiskt sätt och hur olika attityder och värderingar till hälsa påverkar inställningen vid en förändring av livsstil.

Du kommer ha stor nytta av kursen, både på ett personligt plan, men också i ditt möte med andra människor.

Välkommen till kursen Hälsopedagogik!