Synpunkter på utbildningen
30 april, 2015

Komvuxarbete

Kursen Komvuxarbete är en kurs där du visar att du är förberedd för att arbete inom det valda yrkesområdet. Kursen är inriktad mot det yrke som du utbildar dig till.

Under kursens gång får du möjlighet att planera, genomföra och utvärdera vanligt förekommande arbetsuppgifter som finns i ditt yrke. Under examinationen blir du bedömd av en lärare och en handledare ute på examinationsstället. Efter genomförande av Komvuxarbetets praktiska och teoretiska del kan du bli bedömd med betyget E eller F.

Denna kurs måste du få ett E i för att få ut din yrkes- och gymnasieexamen.

För mer information om kursens centrala innehåll och kunskapskrav klicka här.

Välkommen till kursen Komvuxarbete!