Synpunkter på utbildningen
12 maj, 2015

Geografi 2

Kursen Geografi 2 är en 100p kurs som bygger på kursen Geografi 1. Centralt innehåll i kursen är bl.a. samhällsplanering, lokalisering av bebyggelse och infrastruktur, stadsplanering, lokalsamhället i ett globalt perspektiv, turismnäring, klimatförändringar, miljöfrågor, naturgivna risker och hot, insamling och bearbetning av rumsliga data samt framställning av tematiska kartor.

Hur ser jorden ut? Varför ser jorden ut som den gör? Hur påverkar detta möjligheten för ekologiska system. Dessa stora frågor behandlas inom geografiämnet. Påbyggnadskursen Geografi 2 tar upp bl.a. följande moment: