Synpunkter på utbildningen
12 maj, 2015

Geografi 1

Kursen Geografi 1 är en 100p kurs som bygger på de kunskaper grundskolan ger Centralt innehåll i kursen är bl.a. jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, resursfördelningar, befolkningsutveckling, globalisering, klimatförändringar, geografiska källor och rumslig information samt kartografins grunder.

Hur ser jorden ut? Varför ser jorden ut som den gör? Hur påverkar detta möjligheten för ekologiska system. Dessa stora frågor behandlas inom geografiämnet. Grundkursen Geografi 1 tar bl.a. upp följande moment: