Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Fysik 1a

Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från krafter, jämvikt, hastighet, rörelsemängd, acceleration, impuls, gravitationsfält, tryck, arbete, effekt, verkningsgrad, elektrisk laddning, fältstyrka, potential, spänning, ström och resistans. Atomkärnan, joniserande strålning och partikelstrålning, halveringstid och aktivitet.

Utifrån systematiska observationer och experiment strävar fysiken efter att finna grundläggande principer som kan uttryckas matematiskt i modeller och teorier.