Synpunkter på utbildningen
8 oktober, 2015

Friskvård och hälsa

Hur kommer det sig att folksjukdomar är så vanliga i vårt upplysta samhälle?

I kursen Friskvård och hälsa får du lära dig om förebyggande hälsoarbete och hur man upplyser om hälsa både individuellt och på gruppnivå. Du lär om människors livsvillkor och hälsoeffekter utifrån olika aspekter samt om olika lagar och internationella överenskommelser. Kost, näring, fysisk aktivitet, sömn, stress och stresshantering, missbruk och beroende samt STI (sexually transmitted infections) tillsammans med kommunikation och coachning är ytterligare ämnen som tas upp och diskuteras.

Välkommen att läsa kursen Friskvård och hälsa!