Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Företagsekonomi specialisering

Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter.

Du väljer ett ämnesområde inom kursen som berör dina intressen och du genomför med handledning ett mindre projekt.

Välkommen till kursen Företagsekonomi specialisering!