Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Företagsekonomi 2

Vill du fördjupa dina kunskaper i ämnet? I huvudsak lär du dig hur företag bygger upp sin verksamhet i ekonomi, marknadsföring och redovisning. Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden är också viktiga i ditt lärande. Du studerar också begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet.

Välkommen till Företagsekonomi 2!