Synpunkter på utbildningen
12 maj, 2015

Filosofi 2

Filosofi är ingen lära men en aktivitet. Det är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet. Platon ställde sig redan frågan om vad som utgör det sanna, det goda och det sköna. Den filosofiska aktiviteten handlar om att tänka självständigt, kritiskt och analytiskt kring sådana frågor och hur de kommer till uttryck i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap.

Filosofi 2 är en fördjupning av de frågor som behandlas i filosofi 1 så som vad vi kan veta och vad vi bör göra. Dessutom studerar du logik och estetik. Studiet av de stora filosoferna går hand i hand med dina egna reflektioner. På vissa frågor har filosofer funnit svar, andra är mer svårlösta. Du kommer att upptäcka att studier i filosofi kan vara ytterst berikande.