Synpunkter på utbildningen
29 april, 2015

Etik och människans livsvillkor

Är det rätt att tvinga någon att tvätta sig? Är det fel att se till att den som inte tar hand om sig själv får livsnödvändig behandling och omsorg? Många svåra frågor uppstår i mötet med människor som behöver vård och omsorg. Olika lagar krockar med varandra. Varje situation kräver en individuellt anpassad lösning.

I kursen Etik och människans livsvillkor får du etiska verktyg som hjälp att fatta professionella beslut. Du får även öka din kunskap och din förståelse för människor med olika livsåskådningar och kulturer. Detta i syfte att kunna bemöta varje människan på ett respektfullt och empatiskt sätt.

Kursen väcker många tankar och är utvecklande både på ett personligt och yrkesmässigt plan.
Du hittar kursens mål och kunskapskrav genom att klicka här.

Välkommen att läsa kursen Etik och människans livsvillkor!