Synpunkter på utbildningen
8 oktober, 2015

Entreprenörskap

Du som väljer kursen Entreprenörskap undervisas i vilken betydelse och påverkan entreprenörskap har varit för individer över tid. Entreprenören beskrivs som idérik, kreativ och vill förverkliga sina drömmar. Kursen fokuserar på idéutveckling, projektmetodik och lansering. Du får också inblick hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. Dessutom undervisas du i ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. Marknadsföring inom projektets verksamhetsområde ingår också utifrån lagar och andra bestämmelser.

Välkommen till kursen Entreprenörskap!