Synpunkter på utbildningen
12 maj, 2015

Engelska 7

Att kunna uttrycka sig på engelska blir allt viktigare i dagens samhälle och kunskaperna från denna kurs kommer du kunna nyttja hela livet, till studier, arbete och fritid. Engelska 7 hos oss är en kurs där du studerar hemma och på nätet. Kursen är välstrukturerad och lätt att hänga med på även om du inte tidigare läst på distans.

Kursupplägget är varierat och tränar de centrala förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva på olika sätt. Kurslitteraturen hjälper dig att öva ditt ordförråd och din förmåga att formulera dig korrekt. Omfattande läsning av skönlitteratur ingår också i kursen. Du jobbar till stor del självständigt och i egen takt med kursmaterialet och skickar in inlämningar till lärare med jämna mellanrum. Återkoppling på obligatoriska moment får du utifrån innehåll samt en bedömning utifrån de nivåkrav som är kopplade till kursmomentet.

Notera att kursen till största delen fokuserar färdigheterna läsa och skriva och inte på schemalagd engelsk konversation i grupp eller med lärare. Du avslutar kursen med ett slutprov som ingår i betygsunderlaget.