Synpunkter på utbildningen
7 september, 2015

Datorteknik 1a

Kursen är en av flera kurser i ämnet Datorteknik.

Datorteknik 1a behandlar bland annat datorsystem, dess uppbyggnad, hårdvara och mjukvara och berör områden som persondatorer, nätverk, skrivare, kryptering och backup.

Även begrepp såsom OSI-modellen och ESD (ElectroStaticDischarge) tas upp inom kursen.

Välkommen att läsa kursen Datorteknik 1a!