Synpunkter på utbildningen
8 oktober, 2015

Branschkunskap inom handel och administration

Vill du veta mer om olika branscher? Kursen ger dig inblick i centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn, handelns och tjänsternas roll och funktion och nytta i samhälle och näringsliv. Du undervisas i hur informationssökning och informationsbearbetning går till i exempelvis internet. Dessutom undervisas du om lagar och andra bestämmelser inom olika branscher och områden, till exempel om arbetsrätt och diskriminering.

Välkommen att läsa kursen Branschkunskap inom handel och administration!