Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Biologi 1

Ordet biologi betyder läran om det levande (grekiska bios = liv och logos = lära). Som levande varelser är vi beroende av andra livsformer för att exempelvis få mat och syre. Därför har kunskaper om det levande varit essentiellt genom alla tider. Hur vi förhåller oss till naturen har dock varierat över tiden.

Du kommer i Biologi 1 att få en inblick i hur biologin har utvecklats till att bli den vetenskap den är idag. Du kommer även att utveckla, bland annat, dina kunskaper om biologins betydelse för individen och samhället och din förmåga att använda dina kunskaper i biologi för att kommunicera och granska information. Biologi 1 kommer även utveckla dina kunskaper om biologins begrepp, modeller och teorier samt ge dig en bra grund vid fortsatta studier.