Synpunkter på utbildningen
30 april, 2015

Barns lärande och växande

Varför behandlas pojkar och flickor olika och hur påverkar detta barnens lärande och växande? Varför uppfostras vi olika beroende på vilken kultur vi tillhör? När får barnet sin första bästa kompis? Hur kommer det sig att vi minns våra ”fröknar” från vår förskoletid så väl? Hur farligt är det egentligen för barnet att sitta med surfplattan och spela? Har barn blivit mer olydiga än vad de var för 30 år sedan?

Detta är några av de frågor som du får besvarade i kursen Barns lärande och växande. Kursen behandlar även bl.a. synen på hur barndomen har förändrats, barns olika uppväxtvillkor och hur samhällsförändringar påverkar detta, betydelsen av barns interaktion i kamratgrupper och hur t.ex. etnicitet och fritid påverkar barns levnadsvillkor. Dessutom innehåller kursen en kritisk bearbetning av olika källor.

Under kursen kommer du ingående få lära dig om barns utveckling ur olika teoretiska perspektiv och förstå hur uppväxtvillkor och levnadsmiljöer påverkar barns lärande och växande.

För att se mer av kursens centrala innehåll och kunskapskrav klicka här.

Välkommen att läsa kursen Barns lärande och växande!