Synpunkter på utbildningen
8 oktober, 2015

Affärsutveckling och ledarskap

Du kommer i denna kurs kunna utveckla dina kunskaper och förmågor inom butiksetablering. Områden du kommer att undervisas i är affärsutveckling, praktisk butiksdrift, ledarskap och organisation i butik. Du undervisas också i arbetsledning, personalfrågor och arbetsrätt. Nyckeltalsanalys och ekonomiska beräkningar är också områden som kursen tar upp.

Välkommen att läsa kursen Affärsutveckling och ledarskap!