Synpunkter på utbildningen
12 maj, 2015

Administration – specialisering

Du som väljer att studera administration – specialisering arbetar med fördjupade administrativa rutiner och dokumentutformning inom olika områden du själv väljer. Du arbetar med ett eget projekt där du tar ansvar för planering och genomförande. För att lyckas med ditt projekt bör du ha administrativa erfarenheter från företag eller organisationer.Kursen ger fördjupande kunskaper i administrativa rutiner, organisation, företagande och entreprenörskap inom valt verksamhetsområde. Du beskriver arbetsmarknadens utveckling och framtid. Du arbetar med sociala medier och internet. Du ges kunskaper i arbetsrätt, diskriminerings- och säkerhetsfrågor samt resurshållning och etik.

Välkommen till kursen Administration – specialisering!