Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Administration 2

Vill du fördjupa dina kunskaper i planering, organisation och administrativt arbete? Kursen, Administration 2, är en påbyggnad och fördjupning av kursen Administration 1. Administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Du planerar i samarbete med handledaren in ett lämpligt projekt som du arbetar med inom ditt intresseområde vad avser ett företags- eller en organisations verksamhet.

Välkommen till kursen Administration 2!