Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Administration 1

Vill du utveckla ditt administrativa kunnande? Vill du ha kunskaper i olika programvaror? Vill du träna på att planera, organisera och utföra administrativt arbete? Administrativa uppgifter finns i offentliga organisationer och privata företag.

I kursen Administration 1 får du lära dig att utveckla kunskaper om administrativa rutiner, dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag och i offentlig förvaltning. I kursen ges du möjlighet till att utveckla kunskaper i programhantering samt planera och strukturera arbetet på ett effektivt och datasäkert sätt.

Vi arbetar för att du ska nå dina uppsatta mål i kursen.

Välkommen till kursen Administration 1!