Synpunkter på utbildningen
30 april, 2015

Vilka förkunskaper krävs?

Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolenivå.