Synpunkter på utbildningen
11 september, 2015

Kan jag tillgodoräkna mig tidigare kunskaper?

Ja, vi kartlägger dina tidigare kunskaper vilket ibland kan innebära en kortare studietid.