Synpunkter på utbildningen
30 april, 2015

Får jag betyg på Yrkesväktarutbildningen?

Ja, den längre utbildningen ger gymnasiala betyg och ett yrkesbevis utfärdat av BYA. Den kortare utbildningen på 750 poäng ger ett yrkesbevis utfärdat av BYA.