Synpunkter på utbildningen
19 juni, 2019

Vuxenutbildningen och MoA Lärcentrum VO-College certifierade!

Kraven på och behovet av undersköterskor ökar, och för att höja kvalitet och kompetens så har Vård och omsorgscollege tagit fram en certifiering som innebär en kvalitetsstämpel på utbildningen, samt ett väl utvecklat samarbete med arbetsgivarna. Detta ska leda till att fler vill utbilda sig till USK och att statusen för yrket höjs på sikt.
Vi på MoA lärcentrum på uppdrag av Vuxenutbildningen i Jönköpings kommun kan nu stolt meddela att vi är certifierade inom VO College! Vi kommer fira detta tillsammans med våra elever nästa vecka!

Våra elever kommer nu kunna få VO -College diplom och attraktiviteten på arbetsmarknaden ökar.

Elever som studerar inom ett VO-College får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete men ska inte vara krav för anställning.
För mer info, se www.(vocs hemsida)