Synpunkter på utbildningen
27 december, 2019

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM LÄSER VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Som ni vet går vi från januari in i ett nytt avtal med Linköpings kommun och i samband med detta kommer vi att begära in registerutdrag från samtliga elever inom Vård- och omsorgsutbildningarna. Orsaken till detta är att vi ska höja kvaliteten på vår utbildning ytterligare men också följa kommunens riktlinjer där samtlig personal ska lämna in polisutdrag vid anställning. Detta registerutdrag är kostnadsfritt. Det kan dröja upp till fyra veckor innan du får det hemskickat till dig så beställ det snarast. Utdraget skall lämnas till din lärare på skolan.

För de som läser Barn- och fritid är inlämning av registerutdrag sedan tidigare ett krav som fortfarande kvarstår.

Vet du med dig att det kan finnas något i ditt registerutdrag som kan påverka din möjlighet att fortsätta din utbildning är du varmt välkommen att höra av dig till mig eller din lärare för vägledning.

”DET HÄR KONTROLLERAS I BELASTNINGSREGISTRET
Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor.
• Mord
• Dråp
• Grov misshandel
• Människorov
• Alla sexualbrott
• Barnpornografibrott
• Grovt rån
När det gäller misshandel krävs det att den är grov. Normalgraden av misshandel och ringa misshandel räknas inte in. Om påföljden även avser ett annat brott ska även det brottet visas.”

Källa www.polisen.se