Synpunkter på utbildningen
17 december, 2018

Lisa Äljen ny verksamhetschef på MoA Lärcentrum i Jönköping!

Den 14 januari tillträder Lisa Äjlén tjänsten som Verksamhetschef på MoA Lärcentrum Jönköping och Nässjö. Lisa kommer senast från utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun där hon arbetat på den centrala förvaltningen med övergripande frågor gällande studie -och yrkesvägledning.

Lisas tidigare erfarenhet kommer från vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning där hon arbetat som projektledare och utbildningsansvarig.

MoA Lärcentrum har idag avtal med ett trettiotal kommuner och utbildar vuxna elever främst inom Vård- och omsorg, funktionshinderområdet och Barn- och fritidsområdet på gymnasienivå. För elever med behov av språkstöd erbjuds dessa utbildningar på en något längre tid och då i kombination med yrkessvenska/svenskundervisning. Härutöver finns idag på flera orter även utbildning till Väktare och Badmästare, även de på gymnasienivå. MoA Lärcentrum tillsammans med Östsvenska Yrkeshögskolan bedriver idag en populär och- av både bransch och elever-  efterfrågad YH-utbildning “Undersköterska med specialistkompetens inom allmän och specialiserad palliativ vård”.