Synpunkter på utbildningen
10 juli, 2019

Välkommen Charlotte Björkman

Vi är glada att få presentera Charlotte Björkman som ny lärare inom vård- och omsorg i Nyköping. Charlotte har lång erfarenhet av arbete inom området och har under de senaste åren undervisat inom området. Charlotte startar hos oss 1/8.