Synpunkter på utbildningen
21 december, 2017

Uppstartsinformation för nya elever

Nya elever som är antagna till kurser ur Barn- och fritidsprogrammet och Väktarutbildningen är välkomna för upprop tisdag den 9 januari kl 10:00 på Ågatan 53 i Linköping, portkod 4591.

Nya elever som är antagna till kurser inom Handel, Administration eller Ekonomi är välkomna för upprop tisdag den 9 januari kl 10:00 till Ågatan 55 i Linköping.

Nya elever som är antagna till kurser ur Vård- och omsorgsprogrammet är välkomna för upprop tisdag den den 9 januari kl 13:00 på Ågatan 53 i Linköping, portkod 4591.

Nya elever som är antagna till Vård- och omsorg samt Barn- och fritid i kombination med grundläggande svenska/svenska som andraspråk är välkomna för upprop måndag den 15 januari kl 13:00 på Ågatan 55 i Linköping.

Redan pågående elever hittar information om uppstart i Fronter