Synpunkter på utbildningen
21 december, 2017

Uppstartsinformation för nya elever

Moa i Lund har ny uppstart den 8/1 2018.
Informatinsdagen är den 29/12 kl 13. Samtliga elever som är tilltänkta för info träffen har fått kallelse via mejl. Elever som har varit på informationsträff den 12/12 är redan inskrivna och ska inte komma den 29/12. Endast inbjudna elever ska komma på infoträffen den 29/12.

Under vecka 52 mejlar vi studieplan sk ISP till samtliga inskrivna elever med inloggning till Fronter.

Vi rekommenderar litteratur från sanoma utbildning då de har talböcker. Eleverna anskaffar böcker och datorer på eget ansvar.
WWW. Sanomautbildning.se

OBS
Inskrivning är den 8/1 2018 kl 9:00.
Obligatoriskt närvaro för samtliga elever då vi gör studieförsäkran till både huvudman och CSN.

För de som vill läsa vård och omsorgsprogram samt barnskötarutbildning  och missar uppstarten i januari öppnas ansökningswebb under januari- februari med nästa uppstart den 19/3 2018.  Ansökan görs via SYV i hemkommun eller via antagningswebben för VUX Lund.

Varmt välkomna till oss på MoA i Lund!
Marina Graneskog
Verksamhetschef / rektor