Synpunkter på utbildningen
19 december, 2018

UPPSTARTER VÅREN 2019

UPPSTARTER VÅREN 2019

Måndag 7/1

UPPROP BF Klass kl.09-12 sal M

UPPROP BF distans kl.09-12 Sal O

UPPROP VÄ Klass och distans kl.09-12 Sal A

UPPROP VO och BF SVA kl.13-16 Sal M

 

Tisdag 8/1

UPPROP VO klass kl.09-12 Sal M

UPPROP VO distans kl.09-12 Sal O

UPPROP HA kl.09-12 Sal O

 

Terminens första lektioner

Tisdag 8/1

BF3 Specialpedagogik kl.13-16 Sal M

 

Onsdag 9/1 

BF1 + BF SVA3: Kommunikation kl.09-12 Sal M

VÄ3:  Träningslära kl.09-15 Sal O

 

Torsdag 10/1

VO3:  Medicin 2 kl.09-12 Sal A

VO-SVA2:  Specialpedagogik kl.09-12 Sal 55A

BF2 + BF-SVA2:  Barnslärande kl.13-16 Sal M

VÄ 1,2:  Entreprenörskap kl.13-16 Sal O

 

Fredag 11/1

VO2+VO-SVA3: VOS2 kl.09-12 Sal A

 

Schema i sin helhet hittar du på It´s learning i Linköpingsrummet under fliken innehåll.

Detaljschema för dina lektioner och kursernas upplägg får du av din lärare.