Synpunkter på utbildningen
19 augusti, 2020

Strigo AB förvärvar Omsorgslyftet Utbildningar

Genom detta förvärv stärker Strigo-koncernen, i vilken bl a MoA Lärcentrum ingår, sin position som en viktig utbildningsaktör i Stockholm. MoA Lärcentrum är idag en av de största utbildningsaktörerna i landet och är störst i Sverige inom Vård- och omsorgsutbildningar för vuxna, där ett flertal skolor även ingår i Vård- och omsorgscollege. Företaget tillgodoför även kompetens inom andra utbildningsområden och har avtal med 30-tal kommuner.

I dagsläget har OLU ca 1300 pågående studerande elever inom utbildningarna:

”Vi genomför detta då vi ser flertalet synergier mellan företagen samt att OLU är ett väletablerat utbildningsföretag med mycket bra renommé som verkat i Stockholmsregionen de senaste 14 åren” säger Jens Porsgaard, VD, MoA Lärcentrum.

”Jag ser positivt på att MoA Lärcentrum övertar och driver verksamheten vidare, då MoA grundades och drivs enligt samma värderingar och syn på kvalitet och vuxnas lärande” säger Marie Hellström, VD, OmsorgsLyftet Utbildningar.

Verksamheten och ledningen på OLU fortsätter tillsvidare som idag efter tillträdet men där Jens Porsgaard ersätter Marie Mellström som VD.