Synpunkter på utbildningen
20 maj, 2016

Stina Nordström- ny verksamhetschef på MoA Lärcentrum

Grattis Stina! Du har nyligen tillträtt som ny chef på MoA Lärcentrum för Jönköping-Nässjö och distansutbildningen. En klassisk sportfråga: Hur känns det?

Tack Anna, det känns verkligen kanon! Det ska bli både spännande och lärorikt att få börja jobba inom vuxenutbildning – ett segment i skolbranschen som jag inte har speciellt mycket erfarenhet av. Självklart hoppas jag också på att kunna bidra med sådant som jag har gedigen kunskap och erfarenhet av – bland annat systematiskt kvalitetsarbete och skollagsfrågor.   

Vem är då Stina Nordström? Berätta gärna lite om dig själv och vad du har jobbat med tidigare.

Jag är en 38-årig Jönköpingsbo som lever med min familj, bestående av två pojkar på 3 och 5 år samt min man, på ett relativt nybyggt område som heter Samset.

I augusti lämnar jag min tjänst som utvecklings- och kvalitetsansvarig på en friskolekoncern som heter Lärande i Sverige AB. Där har jag framför allt jobbat med frågor som rör gymnasiet och det har varit ett väldigt varierat arbete. Jag har jobbat med alltifrån att organisera kompetensutvecklingsträffar till att vara huvudmannens kontaktperson gentemot Skolinspektionen i olika frågor.

Längre tillbaka i tiden arbetade jag som utvecklingssamordnare på företaget JB Education och jag startade min bana som lärare i ämnena samhällskunskap, religion och historia.

Jag har förstått att du har en gedigen bakgrund inom kvalitetsarbete. Vad kan du berätta om det?

Jag har jobbat väldigt aktivt med att systematisera kvalitetsarbetet på min nuvarande arbetsplats. Det har bland annat handlat om att följa upp statistik och genomföra olika enkätundersökningar som sedan har sammanställts i en så kallad resultatrapport.

Jag har också utarbetat ett upplägg för interninspektion som går ut på att upptäcka sådant som behöver rättas till i tid så att det inte får för stora negativa konsekvenser i framtiden. Jag är stolt över det arbete jag åstadkommit inom området kvalitet på Lärande.

På vilket sätt hoppas du kunna bidra till MoA:s verksamhet i allmänhet och distansen i synnerhet? Vilka visioner har du inför uppdraget?

Jag hoppas på att kunna bidra med struktur och tydlighet, målfokus samt att vi följer upp det vi gör. Sedan hoppas jag såklart också på att kunna bidra med lite nya idéer. Jag gillar kombinationen av kvalitet och utveckling.

Man ska ha kvalitet på det man redan gör och man ska helst kunna mäta den men man ska också utveckla det man gör så att det hela tiden blir bättre – annars är risken att man blir omsprungen av någon annan. Det är med dessa båda ingångsvärden jag tar mig an uppdraget i MoA.

Vad har du för motto och vilka är dina hjärtefrågor?

I mitt arbetsliv lever jag efter devisen ”Man måste veta var man är för att veta var man ska” det tycker jag ringar in min syn på kvalitet och utveckling.

Att leverera utbildning är inte som att leverera vilken produkt som helst. Det är ett stort ansvar och något som kan förändra en människas liv. Att det är så skrämmer inte mig – det är snarare det som gör att jag tycker att det är så roligt att jobba inom skolbranschen. Att jobba med utbildning är viktigt och gör man det skall man leverera en utbildning som man kan vara stolt över.

Jag har jobbat i snart 10 år med skolutveckling för att jag och alla andra som jobbar i samma företag som jag ska kunna svara JA på frågan ”Är du stolt över den utbildning du levererar?”.