Synpunkter på utbildningen
7 juni, 2017

Rekordstort söktryck till MoA Södertälje!

Rekordstort söktryck till MoA Södertälje!

Sökperioden P4 (kursstart i augusti) har precis avslutats och resultatet visar att 150 elever har sökt våra utbildningar. 108 har valt att studera i klass och 42 har valt att studera på distans.

Det är mycket glädjande att fler än någonsin väljer oss som sitt förstahandsval. Ökningen av antalet förstahandssökande är stort, säger TF verksamhetschef Roger Psajd.

Vi har en fantastisk personal som skapar vår unika MoA känsla där alla elever är sedda och där vi får en familjär känsla mellan elever och lärare utan att tumma på vår kvalitet och profession.

Den 5 juni öppnar nu det sista söket för året (med start i oktober) så välkomna att söka ni som ännu inte gjort det.