Synpunkter på utbildningen
3 oktober, 2017

Pressmeddelande om väktarutbildningen i Linköping

Pressmeddelande                                                        2017-10-02

 

Stor brist på väktare i landet – MoA Lärcentrum utbildar fler!

I flera års tid har arbetsmarknaden för yrkesväktare varit god, och prognoserna visar att det håller i sig. I Arbetsförmedlingens ”Var finns jobben? Bedömning för 2017” konstateras att möjligheterna till jobb för väktare och ordningsvakter bedöms vara fortsatt goda. På MoA Lärcentrum märks ett ökat intresse för utbildningen av under hösten 2017.

 

Civilutskottet gör studiebesök på MoA Lärcentrum

Johan Löfstrand är gruppledare och vice ordförande i civilutskottet och som ett led i sitt politiska arbete kommer han att genomföra ett studiebesök på MoA Lärcentrum i Linköping torsdag 5 oktober kl. 9.00-12.00. Niklas Johansson, driftchef på Securitas i Östergötland, ser positivt på besöket:

 

Vi arbetar med en för samhället mycket viktig verksamhet och jag tycker att det är väldigt positivt att en riksdagsledamot tar sig tid att besöka oss och lära sig mer om hur vi jobbar. Samhällets resurser är på sina håll hårt ansträngda idag och säkerhetsföretagen kommer att spela en allt större roll i arbetet för ett Sverige människor känner sig trygga i. Vi behöver fler kollegor för att lösa alla de uppgifter vi har och samarbetet med MoA Lärcentrum är en viktig pusselbit för att få flera att upptäcka de många yrken vi kan erbjuda, och för att ge engagerade människor en väg in till dem. Vi är mycket nöjda med samarbetet och ser fram emot att fortsätta att utveckla det.
I samband med Johan Löfstrands besök inbjuder MoA Lärcentrum till en pressträff kl. 11.30 på Ågatan 53.

 

Fakta om yrkesväktarutbildningen

Sveriges största yrkesväktarutbildning bedrivs av MoA Lärcentrum på flertalet orter i landet. Utbildningen är mer omfattande än många andra väktarutbildningar och har utformats i nära samarbete med BYA, bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd. Den genomförs i samarbete med vuxenutbildningen i Linköping och är kostnadsfri samt CSN-berättigande. Som elev kan du välja mellan att läsa utbildningen i klass eller på distans med handledning.

Yrkesväktarutbildningen är en utgång från Barn- och fritidsprogrammet som kom till i och med den nya gymnasieförordningen 2011 och vuxenförordningen 2012. MoA Lärcentrum startade som första aktör i landet upp utbildningen för vuxna 2013.

 

Efterfrågan är mycket stor på anställningsbara väktare inom bevakningsbranschen. Enligt Jim Persson, projektledare på BYA, så har bevakningsbranschen ett årligt behov av cirka 2000 grundutbildade väktare per år. Hos MoA Lärcentrum kan eleverna gå direkt ut i en anställning eftersom de har med sig de obligatoriska kurserna Väktarutbildning 1 och Väktarutbildning 2 från utbildningen.

 

Den 15 oktober öppnar ansökan för vårens utbildningar. Ansökan sker via Jobb- och kunskapstorget i Linköpings kommun.

 

Med vänlig hälsning,

Marie Lundeborg, verksamhetschef på MoA Lärcentrum i Linköping

Mail: marie.lundeborg@moa-larcentrum.se Telefon: 0708-10 35 71