Synpunkter på utbildningen
11 maj, 2015

Preliminära utbildningsstarter hösttermin 2016

Myndigheten för Yrkeshögskola ger besked i slutet på januari om vi får bedriva samtliga utbildningar beskrivna i artikeln. Håll koll på vår hemsida i februari för uppdatering kring detta och anvisningar om ansökningsprocesser.

Jönköping

Norrköping

Stockholm

 

Har du frågar eller vill anmäla intresse till någon av våra preliminära utbildningar till HT16?

Mejla MoAs Utvecklingschef för Yh, Caroline Norman: caroline.norman@moa-larcentrum.se så återkommer hon till dig med svar på eventuella frågor samt följer upp intresseanmälningar mellan februari och maj.

Utbildningsbeskrivningar

Undersköterska med specialistkompetens i demensvård, 200 p – 2 år

Denna specialiseringsutbildning är till för dig som är utbildad eller anställd som undersköterska. Efter specialiseringsutbildningen i demensvård genomförd på 2 år och halvfart, har du som undersköterska mer och djupare kompetens om den specifika omvårdnaden om demenssjuka, evidensbaserat arbete, kommunikation, etiska aspekter, kost och måltidsmiljö och omvårdnaden vid livets slut.

 

Undersköterska med specialistkompetens i allmän och specifik palliativ vård, 200 p – 2 år

Denna specialiseringsutbildning är till för dig som är utbildad eller anställd som undersköterska. Efterspecialiseringsutbildningen i allmän och specifik palliativ vård genomförd på 2 år och halvfart, har du som undersköterska mer och djupare kompetens om den specifika omvårdnaden vid livets slut och om multisjuka, den palliativa vårdfilosofin, etiska aspekter, evidensbaserat arbete och kompetenser inom kollegial handledning och verktyg för organisatoriskt utvecklingsarbete.

 

Undersköterska med specialistkompetens i kvalificerad sjukhusvård, 200 p – 2 år

Efter denna utbildning inom kvalificerad sjukhusvård genomförd på 2 läsår och halvfart, har du som undersköterska mer och djupare kunskaper om bl.a. akutsjukvård, intensivvård, barn- och ungdomsvård, palliativ vård, arbete i tvärprofessionella team, hälsa- och näringsfysiologi samt kollegial handledningskompetens och verktyg för organisatoriskt utvecklingsarbete.

 

Medicinsk fotterapeut, 300 p – 1 ½ år

Efter genomförd utbildning på 1 ½ år och helfart har du flera möjligheter att arbeta som anställd fotterapeut inom såväl primärvård som privat verksamhet eller genom eget företagande. Du kommer ha fördjupade kompetenser inom medicinsk fotterapi, vårdpedagogik, tillämpande fotterapi och företagsekonomi.

 

Stödpedagog med specialistkompetens i tecken, 200 p – 1 år

Efter denna utbildning genomförd på 1 år och helfart kan du arbeta inom LSS-området. Du får fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom lagstiftning, funktionsnedsättningar, pedagogiska modeller, dokumentation, evidensbaserat arbete, salutogent förhållningssätt, samverkan, koordinerings- och utvecklingsarbete samt etik och etiska aspekter.

 

Livsmedelstekniker, 400 p – 2 år

Denna utbildning genomförd på 2 år och helfart ger dig kompetenser inom processtekniker, produktekonomi, fördjupande kompetens om livsmedel, livsmedelskemi, livsmedelsteknik, ledarskap, kommunikation till företag och konsument, miljö och säkerhetsarbete.

 

Fastighetsförvaltare, 500 p – 2 ½ år

Efter genomförd utbildning till Fastighetsförvaltare på 2 ½ år och helfart har du kunskaper, färdigheter och kompetenser inom driftteknik, installationsteknik, ekonomi, ledarskap, service management och fastighetsjuridik.

 

Att läsa Yh-utbildning

Genom Yh får du en riktad utbildning till en kvalificerad yrkesroll. Yh-utbildningar är något kortare än högskoleutbildningar och mer praktiska. De flesta Yh-utbildningar innefattar LIA (praktik) vilket är Yh-utbildningarnas nyckel till framgång då studerande får en nära kontakt med den bransch som utbildningen riktar sig till. Eftersom Yh-utbildningar bedrivs inom yrken som det finns goda anställningsmöjligheter inom så är Yh-utbildningar kända för att generera drömjobbet.