Synpunkter på utbildningen
2 september, 2019

NY VERKSAMHETSCHEF FÖR MOA-DISTANS

Onsdag 4 september tillträder Vesna Pavlovic som ny verksamhetschef för MoA-distans. Hon kommer närmast från en tjänst som rektor där hon varit ansvarig för Jensens gymnasieskola i Linköping de senaste tre åren. Vesna är legitimerad samhällslärare och sva-lärare och läser nu sin sista termin på rektorsprogrammet. MoA-distans kommer framöver inkludera våra distansverksamheter i Motala, Mjölby och Norrort (ej VO,BF). Första fokus kommer att vara att lära känna verksamheten, personalen, rutiner för att sedan utveckla vår tillgänglighet/kommunikation inom distansområdet för våra elever och uppdragsgivare. Utöver det kommer fokus vara på att öka vårt elevantal i Norrort och under våren 2020 bygga upp vår distansverksamhet inom allmänna gymnasiala ämnen i Linköping. Målsättningen är att verksamhetsområdet under 2021 ska vara en väl utbyggd och viktig del i MoA Lärcentrums utbildningsutbud med en tre gånger så stor verksamhet som idag.

Vesna kommer utgå från Linköping men vara aktiv ute i våra olika distansverksamheter inom MoA-distans.